VGN academie voor professionaliteit

De VGN academie voor professionaliteit is er voor zorgprofessionals, verwanten, vrijwilligers en studenten in het beroepsonderwijs. De leermiddelen, zoals e-learnings, video's,  podcasts en werkplekondersteuning, sluiten goed aan bij de praktijk in de gehandicaptenzorg. De VGN academie bundelt als collectief de inhoudelijke krachten en de financiële middelen door deze leercontent samen met zorginstellingen, scholen en ervaringsdeskundigen te ontwikkelen. De academie is ook een trefpunt voor opleidingsprofessionals die kennis uitwisselen over de implementatie van de leercontent in de organisaties.

VGN academie voor zelfstandigheid

In de VGN academie voor zelfstandigheid delen en ontwikkelen we samen methoden en handvatten voor zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden voor cursisten, hun verwanten en begeleiders, op alle niveaus. Op deze manier kunnen cursisten zo zelfstandig mogelijk werken en leven. We creëren een breed aanbod aan online ontwikkelfaciliteiten en voorkomen tegelijkertijd dat iedere organisatie het wiel opnieuw uitvindt. Door gebruik te maken van wat er al is en er de komende jaren bij ontwikkeld wordt, kan iedere deelnemende organisatie een eigen en unieke ‘academie voor zelfstandigheid’ bouwen.

VGN academie brancheopleidingen

Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn door Academie voor Zelfstandigheid (1.0) in samenwerking met VGN en LFB drie brancheopleidingen ontwikkeld: Assistent Groen, Assistent Facilitair en Assistent Logistiek op NLQF-niveau 1. Deze brancheopleidingen dragen bij aan een blijvende verbetering in het leven van mensen met een beperking, hun familieleden en de samenleving. Om te kunnen participeren in de samenleving is het belangrijk dat mensen met een beperking de nodigde vaardigheden kunnen ontwikkelen om een passende (betaalde) werkplek te vinden. Zeer waarschijnlijk worden de brancheopleidingen binnenkort ondergebracht bij de VGN academie.