Klachten over de inhoud van de leertrajecten van de VGN academie

Klachten over de inhoud van de leertrajecten die ontwikkeld zijn door de VGN academie, dienen uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van het desbetreffende leertraject schriftelijk te worden gemeld aan de VGN academie, via info@vgnacademie.nl. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de VGN academie in staat is adequaat te reageren. Graag ontvangen wij  in ieder geval de volgende informatie:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Organisatie waarvoor de persoon werkzaam is
  • Naam leertraject waarover de klacht gaat
  • Startdatum leertraject waar de klacht over gaat (indien van toepassing)
  • Toelichting klacht

Binnen 15 werkdagen wordt de klacht in behandeling genomen. De betreffende verantwoordelijke neemt daartoe zelf contact op met de melder van de klacht.