Wat doet de VGN academie?

De VGN academie bestaat uit een VGN academie voor professionaliteit voor zorgprofessionals, verwanten, vrijwilligers en cursisten in het beroepsonderwijs én een VGN academie voor zelfstandigheid voor cursisten met een beperking. De leermiddelen, zoals e-learnings, video's, podcasts, werkplekondersteuning, praktijkopdrachten of werkvormen voor teamleren, sluiten goed aan bij de praktijk in de gehandicaptenzorg. We bundelen als collectief de inhoudelijke krachten en de financiële middelen door deze leercontent samen met zorginstellingen en scholen te ontwikkelen. 

   De voordelen van deelname

   De voordelen van deelname op een rij:

   • Hoogwaardige leercontent tegen een lage prijs
   • Beheer- en gebruikersgemak voor leerhuizen en academies
   • Samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorginstellingen
   • Leercontent ook geschikt voor onderwijspartners
   • Accreditatie voor de leertrajecten (SKJ, V&VN etc.)
   • Samen bepalen van de ontwikkelagenda

   Deelnemen?

   Organisaties die zorg leveren aan mensen met een beperking en scholen voor het bekostigd beroepsonderwijs kunnen deelnemen aan de VGN academie. Een aanvraagdocument met informatie over de voorwaarden en tarieven voor deelname kun je opvragen door een e-mail te sturen naar info@vgnacademie.nl. Organisaties kunnen apart deelnemen aan de VGN academie voor zelfstandigheid of aan de VGN academie voor professionaliteit of aan allebei. Voor de VGN academie voor professionaliteit is het lidmaatschap van de VGN een voorwaarde.