Privacyverklaring VGN Academie

Versie 3.2

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken je in de privacyverklaring duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Wij vinden het belangrijk dat jij hiervan goed op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De privacyverklaring geldt voor iedereen die de website www.vgnacademie.nl bezoekt en/of deelneemt aan de VGN Academie. De VGN Academie verwerkt je persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Beheer
De VGN Academie is een samenwerkingsverband van gehandicaptenzorgorganisaties en scholen om gezamenlijk leertrajecten voor hun medewerkers en cursisten te ontwikkelen. Deze leertrajecten zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers aan dit samenwerkingsverband. De website www.vgnacademie.nl staat onder beheer van de Stichting VGN Academie. Het kantooradres van de VGN Academie is Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht, het postadres is postbus 413, 3500 AK Utrecht. Het e-mailadres van de VGN Academie is info@vgnacademie.nl.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:


* duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens vragen in lijn met deze privacyverklaring.

* je eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.

* het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen.

* jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde diensten te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

* wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder ander voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

* passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.


2. Gegevens van bezoekers en deelnemers

2a. De VGN Academie registreert alleen die gegevens van de aangesloten deelnemers die noodzakelijk zijn om hen toegang te geven tot de ontwikkelde leercontent, hen te informeren en voor het afsluiten van overeenkomsten. Het gaat per doelgroep om de volgende gegevens:


Doelgroep
Persoonsgegevens


Inkopers van leertrajecten

Naam, naam organisatie, email-adres, wachtwoord

Deelnemers aan vergaderingen

Naam, naam organisatie, email-adres, telefoonnummer

Gebruikers van het vragenformulier op de website

Naam, naam organisatie, email-adres, telefoonnummer, website

Tekenbevoegden van deelnemende organisaties

Naam tekenbevoegde, naam organisatie, email-adres, functie, adres, rechtsvorm, KVK-nummer


2b. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.vgnacademie.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2c. De VGN Academie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wij zorgen er onder meer voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Als er onverhoopt een datalek ontstaat dan informeren wij de Autoriteit Persoonsgegevens en degenen die hier direct bij betrokken zijn.

2d. Gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

2e. Gegevens worden tot een halfjaar na beëindiging van deelname aan de VGN Academie bewaard.

3. Cookies

3a. De VGN Academie maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de VGN Academie de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld te onthouden dat je recent hebt ingelogd. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3d. De VGN Academie maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

4. Chatbot

4a. De VGN Academie maakt gebruik van Botsquad als externe dienst voor de Chatbot. Botsquad is onderdeel van Enreach. Voor de Chatbot is er een bewaartermijn van gegevens ingesteld zolang de chat is geactiveerd. De Chatbot vraagt niet om persoonlijke gegevens. Om toegang te krijgen tot en te communiceren met de Chatbot en andere diensten die de Chatbot biedt, delen we je persoonlijke gegevens met gegevensverwerkers van de Enreach-groep.

4b. We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die specifiek en vrijwillig door jou aan onze Chatbot zijn verstrekt. VGN Academie kan persoonlijke gegevens ontvangen, zoals naam, titel, adres, e-mailadres, IP-adressen, locatie en telefoonnummer. VGN Academie ontvangt ook de inhoud die vrijwillig door Chatbot-gebruikers wordt ingediend. Het is niet ons doel om gevoelige persoonlijke gegevens te verzamelen via de Chatbot, hier wordt ook op geen enkele manier naar gevraagd. Gevoelige persoonsgegevens omvatten een aantal soorten gegevens met betrekking tot: ras of etnische afkomst; politieke meningen; religieuze of andere soortgelijke overtuigingen; vakbondslidmaatschap; lichamelijke of geestelijke gezondheid; seksuele leven of strafblad. Wij vragen je dan ook om dit soort gevoelige persoonsgegevens niet te verstrekken. Als je om welke reden dan ook gevoelige persoonsgegevens wilt verstrekken, geef je uitdrukkelijke toestemming aan VGN Academie om die persoonsgegevens te gebruiken op de manieren die worden beschreven in deze privacyverklaring of zoals beschreven op het moment dat je ervoor kiest om ons deze gegevens te verstrekken. We zullen je persoonsgegevens alleen verwerken zolang dit nodig is voor het hierboven genoemde doel en zolang je toegang tot de Chatbot niet is gedeactiveerd. Na deactivatie van je toegang met de Chatbot verwijdert VGN Academie alle persoonsgegevens en alle bestaande kopieën van dergelijke persoonsgegevens.

4c. Persoonsgegevens verkregen via de Chatbot worden alleen gebruikt voor het doel dat is vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld. VGN Academie wil overmatige of irrelevante verzameling van gegevens voorkomen. Als je van mening bent dat de Chatbot overmatige persoonlijke gegevens heeft verzameld, raden we je aan om contact met ons op te nemen via onze contactgegevens.

4d. We erkennen dat je persoonlijke gegevens en privacy waardevol zijn, en we nemen alle redelijke maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen zolang wij er controle over hebben. Buiten de partijen die nodig zijn om het doel te bereiken zullen deze gegevens op geen enkele wijze gedeeld worden met derden.

5. Vragen
Bezoekers en deelnemers kunnen met hun vragen en/of klachten over deze privacyverklaring terecht bij de VGN Academie. Ook kunnen bezoekers en deelnemers aan de VGN Academie een verzoek indienen voor inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens (zij hebben het recht op vergetelheid). De contactgegevens staan vermeld in lid 1 van deze privacyverklaring. Bezoekers en deelnemers aan de VGN Academie hebben het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Disclaimer
De VGN Academie is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.