VGN academie voor zelfstandigheid

Download hier de veelgestelde vragen
Algemene vragen

Wat is de VGN Academie?
De VGN Academie is een samenwerkingsverband van instellingen voor gehandicaptenzorg en scholen dat samen online leercontent ontwikkelt, ruilt en inkoopt. Bij de aangesloten zorginstellingen zijn zo’n 120.000 zorgprofessionals werkzaam. Op dit moment staan er ca. 40 leertrajecten in de catalogus, waaronder een leertraject voor de Wet Zorg en Dwang. Ieder jaar komen er vier of vijf leertrajecten bij. Daarnaast biedt de VGN Academie ook een netwerkplatform om kennis te delen rond het implementeren van de leercontent.

Hoe kan ik de VGN Academie bereiken?
Telefoon: 030 - 27 39 301 (algemene vragen)

E-mail: info@vgnacademie.nl

E-mail: support@vgnacademie.nl (technische vragen)

Bezoekadres: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Postadres: Postbus 413, 3500 AK Utrecht

Waar is de VGN Elearnshop gebleven?
De VGN Elearnshop is per 31 december 2019 opgeheven. De VGN Academie zet de inkoopfunctie van de Elearnshop voort door gunstige voorwaarden bij commerciële uitgevers af te spreken voor deelnemers. Daarnaast bestaat op www.vgnacademie.nl een marktplaats waar deelnemers zelf gemaakte online leercontent kunnen aanbieden. De distributie van deze zelf gemaakte leercontent verloopt buiten de VGN Academie.

Wat zijn regiobijeenkomsten?
De VGN Academie kent zes regio’s waarin deelnemende organisaties elkaar regelmatig treffen om kennis en ervaring uit te wisselen rond de toepassing van de leercontent. We gaan altijd zonder stukken en agenda een regio-overleg in en zitten nooit om gespreksstof verlegen. Aan het begin van de vergadering inventariseren we de bespreekpunten.

Is de VGN Academie ook actief op LinkedIN?
Jazeker! Klik hier! En deel onze berichten zoveel mogelijk.

Technische vragen

Shop? Inkoper? Welke specifieke termen gebruiken jullie?
We hanteren onder andere de volgende begrippen:
• Shop, de plaats waar inkopers de leercontent kunnen inzien en beschikbaar stellen aan de organisatie (via LTI of de bibliotheek)
• Inkoper, de persoon die namens de deelnemende organisatie van ons toegang heeft gekregen tot de shop
• Leertraject, een verzameling samenhangende bouwstenen rond een bepaald thema
• Bouwsteen, een video, praktijkopdracht of casus

Onze medewerkers proberen in te loggen via de site van de VGN Academie, maar dat lukt niet. Wat is er aan de hand?
Inloggen door eindgebruikers via de website van de VGN Academie kan alleen als een organisatie gebruik maakt van de bibliotheekfunctie. Als een organisatie heeft gekozen voor distributie via LTI is toegang tot de leercontent alleen mogelijk via het eigen learningmanagementsysteem. De reden hiervoor is dat leerresultaten door elkaar gaan lopen als eindgebruikers de leercontent zowel via de bibliotheek als het LMS gaan benaderen.

Wordt per bouwsteen een voltooid status gegeven?
De content bepaalt of een resultaat (tussen 0 en 1) terug gestuurd wordt naar het LMS. Dit gebeurt niet als de bouwsteen een pdf is.

Waarom moeten eindgebruikers toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens geven?
Iedere eindgebruiker die voor het eerst gebruik maakt van de leercontent van de VGN Academie moet eenmalig toestemming geven aan onze distributiepartner Three Ships voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. Dit schrijft de AVG-wetgeving voor. Bij ieder volgend gebruik van een leertraject door diezelfde eindgebruiker hoeft geen toestemming meer gegeven worden. Die toestemming vindt dan ‘onder water’ plaats.

Kunnen de losse bouwstenen ook in één keer geladen worden?
Dit is helaas niet mogelijk en heeft te maken met de keuze van deelnemers voor een didactische opbouw in learning bits. De VGN Academie heeft de leertrajecten zo opgesplitst om ervoor te zorgen dat elke organisatie haar eigen studie-arrangement kan samenstellen uit verschillende bouwstenen.

Kunnen we de bronbestanden zelf bewerken in een auteurstaal als Lectora?
Bronbestanden worden niet uitgeleverd, onder andere omdat we greep willen houden op de inhoud, de didactische kwaliteit en de distributie.

Kan ik meer accounts als inkoper krijgen om collega’s mee te laten kijken naar de leercontent in de shop?
Wij houden bewust de accounts voor ‘inkoop’ van de leertrajecten beperkt. Wij adviseren om alle leertrajecten in te laden in het LMS en vanuit het eigen LMS een aantal collega’s mee te laten kijken naar de leercontent voordat je het open zet voor de hele organisatie.

Hoe kan ik gebruik maken van de marktplaats?
De marktplaats is een advertentieruimte waar alle deelnemers hun zelfgemaakte leercontent kunnen adverteren. De VGN Academie brengt alleen aanbieder en koper met elkaar in contact. De kopers hoeven niet per se aan de VGN Academie deel te nemen. De marktplaats is dus voor iedereen te zien. Als je iets wilt plaatsen, stuur dan de volgende informatie (eventueel voorzien van een afbeelding) naar info@vgnacademie.nl:
• Titel van het leerproduct
• Korte omschrijving met leerdoelen
• Studie-uren
• Doelgroep
• Technische specificaties
• Prijs, exclusief btw
• Contactpersoon voor meer informatie met email en/of telefoonnummer
• Bestelinformatie

Wanneer gebruik ik als organisatie LTI en wanneer de bibliotheek?
De leercontent wordt op twee manieren ontsloten:
• met LTI-koppelingen naar een LMS. De leercontent kan dan in de eigen leeromgeving gevolgd worden
• via inlog bij de bibliotheekfunctie op de website van de VGN Academie. De bibliotheekfunctie is bedoeld voor veelal kleinere organisaties die niet over een LMS beschikken.
Een organisatie dient een keuze tussen de twee mogelijkheden te maken. Voor inkopers die namens de deelnemende instelling de leercontent klaar zetten, zijn handleidingen beschikbaar. Deze kun je vinden in de downloadsectie.

Kan ik in de bibliotheekfunctie ook bouwstenen rangschikken en/of weglaten?
Nee, in de bibliotheekfunctie is dit niet mogelijk. Alleen als je gebruik maakt van koppelingen via LTI, kun je zelf bepalen welke bouwstenen je wilt gebruiken en in welke volgorde.

Ik ben net deelnemer geworden. Hoe krijg ik toegang tot de leercontent?
Je geeft een naam en emailadres door van de collega die de leercontent gaat inkopen en beheren. Op zijn of haar naam wordt dan een account aangemaakt dat toegang geeft tot de shop. Daar gaan een aantal werkdagen overheen.

Bestaan er handleidingen en/of informatiedocumenten?
De volgende documenten zijn op te vragen via info@vgnacademie.nl:
• Aanmeldingsformulier met alle informatie over de VGN Academie
• Praktische informatie voor deelnemers aan de redactieraden
• Instructie voor factureren deelname deskundigen in redactieraden en de adviesraad

Diverse handleidingen voor gebruik van de shop en de bibliotheek kun je vinden in de downloadsectie.

Ik loop vast met een technisch probleem of ik zie iets in de leercontent dat niet klopt
Neem contact op met support en technisch beheerder Harrie Janssen via support@vgnacademie.nl. Harrie heeft veel ervaring als beheerder van learningmanagementsystemen en e-learnings als leerspecialist bij ’s Heeren Loo en voorheen Philadelphia. Hij kent jullie werkpraktijk dus van zeer nabij.

Vragen over de redactieraden

Hoeveel tijd kost deelname aan een redactieraad?
Een redactieraad komt gemiddeld vier keer een dagdeel bij elkaar bij de VGN in Utrecht en/of online, gedurende de ontwikkeling van het leertraject. Meestal is dat in een periode van vier of vijf maanden. De eerste keer is gericht op inventariseren van de inhoud. Daarna wordt er een blauwdruk gemaakt en is de taak van de redactieraad om mee te denken bij bijvoorbeeld casussen, praktijkopdrachten en theoretische kennis verzamelen. In de ‘bouwperiode’ worden de leden van de redactieraad gevraagd om mee te lezen met de teksten en de inhoud te reviewen. Dat gebeurt online op de eigen locatie. Het is lastig om in te schatten hoeveel tijd dat kost, maar vaak wel 2 tot 3 uur. Dat is na de eerste bijeenkomst. Zie ook de informatiesheet over deelname aan redactieraden (op te vragen via info@vgnacademie.nl).

Wanneer vinden de redactieraden plaats (datum en tijd), is het altijd op éénzelfde dag?
We maken vooraf een planning van de data wanneer de redactieraden plaatsvinden. Het is een dagdeel, de laatste bijeenkomst kan een hele dag zijn. De tijden zijn van 9.30 tot 12.30 uur of van 12.30 tot 15.30 uur.

Vallen de bijeenkomsten altijd buiten de schoolvakanties of juist niet?
We proberen zoveel mogelijk buiten de schoolvakanties om de bijeenkomsten te laten plaatsvinden.

Is er een vast aanspreekpunt of een voorzitter?
Vanuit de VGN Academie is een contentcoördinator aanwezig bij de redactieraadvergaderingen en is eerste aanspreekpunt. De uitnodigingen worden verstuurd door onze managementassistent of onze ontwikkelpartners. Verder is er vanuit de ontwikkelpartner een projectleider bij die de algemene communicatie doet m.b.t. het delen van informatie over de voortgang van de ontwikkeling van de bouwstenen.

Op welke andere manieren wordt er binnen de redactieraad gecommuniceerd, worden er gegevens uitgewisseld of groepen gemaakt?
De redactieraad maakt uiteraard kennis met elkaar op de eerste bijeenkomst. Dat zijn maximaal negen leden. Mailadressen en telefoonnummers worden dan uitgewisseld. In principe verloopt de communicatie via de redactieraadvergaderingen.

Als een redactieraadlid achteraf toch niet alle bijeenkomsten aanwezig kan zijn, wat betekent dat dan?
Dat is uiteraard jammer, maar stel dat iemand een keer door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, dan wordt belangrijke informatie doorgegeven. Zo blijf je wel betrokken bij de voortgang. Het is mogelijk om een collega te vragen een bijeenkomst over te nemen, maar dat heeft niet onze voorkeur. Als redactieraad ga je een proces van samen ontwikkelen in en dan is het best lastig om daar één keer in te stappen.

Zijn alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd in de redactieraden?
Elk jaar met de ontwikkeling van vier of vijf leertrajecten en één bouwsteen zou iedere organisatie in een redactieraad vertegenwoordigd moeten kunnen zijn. Dat is wel wel een beetje passen en meten en we zullen hier praktisch mee om gaan. Als je inhoudelijke input hebt op de gekozen onderwerpen of misschien eigen leercontent als input kan dat altijd. We leggen dat dan voor aan de redactieraad.

Vragen over de leercontent

Waarom kun je als eindgebruiker door de leertrajecten heen clicken en op die manier de bouwsteen snel afronden?
Bij het ontwikkelen van de leercontent van de VGN Academie nemen we de eigen regie van een lerende zorgprofessional als centraal uitgangspunt. We gaan hierbij uit van een zorgprofessional die zich zelf verantwoordelijk voelt voor het bekwaam worden en blijven. Hierbij passen naar ons idee geen ‘drempels’ in de leercontent, bijvoorbeeld in de vorm van tussentijdse vragen die je goed moet beantwoorden voordat je naar de volgende pagina kunt. We ontwikkelen wel eindtoetsen voor leertrajecten die voor accreditatie in aanmerking komen.

Wordt de leercontent actueel gehouden?
Het is altijd mogelijk om via info@vgnacademie.nl feedback te geven op de leercontent. Regelmatig zetten we deze feedback om in nieuwe versies van de bouwstenen. Deze updates worden ruim van tevoren aangekondigd en toegelicht in een wijzigingsdocument. Eindgebruikers zullen van deze updates geen last ondervinden.

Waarom kan ik de studiewijzer niet vinden?
De studiewijzer wordt in de leertrajecten van 2022 en nieuwer niet meer als aparte bouwsteen meegeleverd. De infomatie die je nodig hebt, is opgenomen in de Inleiding.

Is accreditatie aangevraagd voor de leertrajecten van de VGN Academie?
Een aantal leertrajecten is geaccrediteerd door SKJ. Deelnemers kunnen toetsen (bouwstenen) downloaden in de shop of in de bibliotheek maken. De HBO-geschoolde medewerkers kunnen zo punten verzamelen voor de SKJ-accreditatie. Als de toets positief is afgerond kan de medewerker een certificaat downloaden en zelf uploaden bij zijn SKJ-account.

Waar kan ik de leertrajecten met accreditatie vinden?
In de shop (LTI) staan de leertrajecten die voor accreditatie in aanmerking komen in de sectie Accreditatietrajecten. De leertrajecten zijn herkenbaar aan de toevoeging in de titel ‘met accreditatie’. De beheerder van de bibliotheek kan deze leertrajecten toevoegen als dit relevant is voor de desbetreffende organisatie.

Hoe volg je als medewerker een leertraject met accreditatie?
Je kunt de bouwstenen achter elkaar volgen, of kiezen voor een eigen volgorde. De bouwstenen zijn afgestemd op de toets. De toets is altijd de laatste bouwsteen.

Ontvangt de medewerker een certificaat voor een leertraject met accreditatie?
Ja, wanneer de medewerker de toets heeft behaald, kan een certificaat gedownload worden en hierop kunnen de persoonlijke gegevens genoteerd worden zoals de naam en het accreditatienummer.

Hoe komen de behaalde accreditatiepunten in het SKJ-account?
Nadat de medewerker het certificaat heeft opgeslagen in een eigen bestand, kan het in het persoonlijke SKJ account worden geüpload.

Wat als de toets niet is gehaald?
De toets kan opnieuw gedaan worden. Er is geen beperking voor het aantal keren dat je de toets kunt doen.

Is er een overzicht van geaccrediteerde trajecten met het aantal te behalen punten?
Ja, deze kun je vinden aan het begin van de catalogus. Klik hier.

Waarom verschillen de leertrajecten soms in didactische aanpak?
Voor de VGN Academie is een didactisch model ontwikkeld dat als uitgangspunt wordt genomen bij de ontwikkeling van de leertrajecten. Soms geeft een doelgroep of de inhoud aanleiding om hier in lichte mate van af te wijken. Ook kan een verfrissend didactisch idee aanleiding geven voor een iets andere vorm. Het didactisch model is de basis, maar wij vinden dat er ook ruimte moet zijn voor didactische vrijheid bij de ontwikkelaars. Zo blijft de leercontent van de VGN Academie gevarieerd.

Wij maken gebruik van de bibliotheek. Kunnen mijn eindgebruikers een certificaat krijgen als een leertraject is afgerond?
De bibliotheek is opgezet als een mogelijkheid om de leercontent toch te kunnen afspelen in het geval een organisatie geen LMS heeft. Er is bij gebruik van de bibliotheek geen sprake van uitvoer naar een personeelsysteem en ook in de functionaliteit van certificaten is tot dusver niet voorzien. Het is wel mogelijk om op het scherm de voortgang aan de eindgebruiker te zien. Hiervan zou de eindgebruiker een printscreen kunnen maken. Niet ideaal natuurlijk, maar wel iets wat nu mogelijk is.

Vragen over deelname aan de VGN Academie en voorwaarden

Hoe kan ik deelnemen aan de VGN Academie?
Via info@vgnacademie.nl kun je het aanvraagdocument t.a.v. de deelname aan de VGN Academie opvragen. Als deze is ingevuld, getekend en teruggestuurd, stellen we een deelnemersovereenkomst op. Als deze ook getekend in ons bezit is, neem je officieel deel aan de VGN Academie. De ingangsdatum van deze deelname is altijd per kalenderjaar, dus als je bijvoorbeeld in februari 2022 besluit om deel te nemen, dan gaat de deelname met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in.

Ik overweeg deelname. Kan ik al iets zien van de leercontent van de VGN Academie?
We hebben een demo waarmee je toegang krijgt tot het leertraject Systeemgericht werken. Vraag deze aan via info@vgnacademie.nl. Voor een blik op ons materiaal, kun je ook een account aanmaken op zorgklas.vgnacademie.nl. Hier staat tijdelijk een selectie uit onze leertrajecten klaar voor iedereen die meehelpt in de zorg in de coronaperiode, maar ook voor geïnteresseerden in de VGN Academie. Mocht je meer informatie willen hebben, dan is het altijd mogelijk om een afspraak met een van de teamleden te maken.

Kunnen scholen deelnemen aan de VGN Academie?
Scholen kunnen inderdaad deelnemen aan de VGN Academie. Voor meer informatie kan een school contact opnemen met een van de teamleden via info@vgnacademie.nl.

Kunnen onze leerlingwerknemers, stagiaires, verwanten en/of vrijwilligers gebruik maken van de leercontent van de VGN Academie?
Zij kunnen gebruik maken van de leercontent als zij een emailadres hebben van de organisatie. Via het eigen LMS of de bibliotheek hebben zij dan toegang.

Kunnen externe trainers de leercontent gebruiken in trainingen die zij exclusief aan onze organisatie aanbieden?
De leercontent kan tijdelijk via het eigen LMS beschikbaar worden gesteld aan externe trainers en/of trainingsbureaus voor trainingsdoeleinden ten behoeve van een deelnemer. Een vereiste vanuit de VGN Academie is dat deze externe dienstverleners een contract met de deelnemende organisatie tekenen waarin een tekstgedeelte is opgenomen dat je kunt vinden onder de tab Downloads in de shop.

Kan ik als deelnemer gebruik maken van de speciale aanbiedingen van uitgevers?

De VGN Academie zorgt voor speciale en aantrekkelijke aanbiedingen bij commerciële uitgevers.