De leertrajecten van de VGN Academie sluiten naadloos aan bij de pijlers van ROC Gilde Opleidingen

Moniek Willems is onderwijskundige bij ROC Gilde Opleidingen (Roermond) en in die functie onder andere adviserend voor de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs. Gilde Opleidingen neemt, als één van de drie ROC’s, sinds 2021 deel aan de VGN Academie. Vanaf die tijd hebben zij op kleine schaal met de leercontent geëxperimenteerd. In oktober 2022 organiseerde Moniek, samen met de VGN Academie, een inspiratiebijeenkomst voor docenten met onderwijskundige taken van de opleiding Maatschappelijke Zorg en Zorg met als doel de leertrajecten breder toe te passen.

Moniek: ‘Het is fijn dat er kant en klare leercontent ligt, en ook nog rechtstreeks uit het werkveld, voor het gebruik in het onderwijs. Het sluit aan op de actualiteit en de eisen in de beroepspraktijk en daar leiden wij onze studenten uiteindelijk voor op! Het sluit bovendien naadloos aan op een van de vier Gildepijlers die wij als opleidingsinstituut hanteren, namelijk onderwijs in verbinding met de (professionele) omgeving.’

Het afgelopen jaar werd er bij de opleiding Maatschappelijke Zorg al gewerkt met het leertraject Seksualiteit. ‘De online bouwstenen zijn in de projectlessen ingezet waarna er gesprekken plaatsvonden. De opdrachten hebben we als stageopdrachten in het werkveld gebruikt. Zowel docenten als studenten zijn enthousiast over het gebruik ervan,’ aldus Moniek. ‘De leercontent is laagdrempelig, mooi en prikkelend.’ Moniek en haar collega’s nemen zich voor om het gebruik van de content van de VGN Academie uit te breiden. Inmiddels staan alle leertrajecten van de VGN Academie open voor de docenten. In de inspiratiesessie hebben docenten verder kennisgemaakt met de opbouw en de inhoud van leertrajecten, zijn ervaringen uitgewisseld en ideeën en voornemens uitgesproken over de inzet van het materiaal in ieders vakgebied.

Moniek: ‘Over een half jaar evalueren we samen met de VGN Academie het gebruik van de leercontent en kijken we waar de docenten nog meer in kunnen worden ondersteund. We hopen dat in de toekomst de leertrajecten van de VGN Academie nog makkelijker bereikbaar worden voor docenten én leerlingen door deze in het LMS te hangen, waardoor alles met één druk op de knop zichtbaar wordt. Tot die tijd gebruiken we met plezier de bibliotheekfunctie.’ Moniek vindt dat het fijn samenwerken is met de VGN Academie, de lijntjes zijn kort en er wordt snel geschakeld.

Ze sluit af met de wens dat meer ROC’s en ook HBO’s gebruik gaan maken van de VGN Academie. ‘Het is een makkelijke manier om met minimale inspanning toegang te krijgen tot leercontent die rechtstreeks uit de beroepspraktijk komt en daar is ontwikkeld. Voor studenten die een keuze moeten maken voor een werkveld, zich op de praktijk voorbereiden of zich verder bekwamen, is dat van grote meerwaarde.’

Terug naar Nieuws
Home