Landelijke deelnemersdag: VGN academie voor Professionaliteit én Zelfstandigheid nu officieel van start

Klik hier voor een korte video-impressie van de deelnemersdag

Donderdag 13 april kwamen maar liefst zo'n 100 mensen bijeen voor de jaarlijkse deelnemersdag van de VGN academie. Naast een inspirerende voordracht van prof.dr. Robert-Jan Simons over beeldend leren, waren er verschillende workshops onder leiding van Petrouschka Wind-Werker (over vertrouwen in vakmanschap) en Minie Eising en Ramon de Groot (van diploma- naar skillsgericht) en werd er uiteraard veel genetwerkt! Daarnaast nam bestuurder vanaf het prille begin Aart Bertijn afscheid. Hij werd toegesproken door directeur Paul Westmeijer en ontving uit handen van bestuursvoorzitter Mieke Draijer het allereerste 'eredoctoraat' vanwege zijn grote verdiensten voor de VGN academie.
En aan het einde van de dag werd het officiële startsein gegeven voor het samengaan van de VGN Academie en de Academie voor zelfstandigheid tot de VGN academie voor professionaliteit en zelfstandigheid. De krachten zijn nu gebundeld om optimale leermiddelen te ontwikkelen voor zowel professionals in de zorg voor mensen met een beperking als voor deze cliënten zelf.

   

     

Nieuwsbrief nr. 12 - april 2023 nu te lezen

https://vgnacademie.sharepoint.com/:b:/g/ESv8LMz1ZehCsQDmtrva3DcBlaQk_juS4EU--qRTcNzbBg?e=nBf26A

Klik hier om deze en eerdere nieuwsbrieven te lezen.

In dit nummer o.a.:

 • Oproep nieuwe leden adviesraad
 • Nieuwe medewerkers Vg
 • Ervaringsverhaal ZorgWiel

en nog veel meer nieuws.

Wil je de nieuwsbrief graag automatisch in je mailbox krijgen? Of een collega aanmelden voor de nieuwsbrief?
Geef het door via info@vgnacademie.nl (naam en e-mailadres). Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan altijd.

VGN Academie voor Zelfstandigheid is geopend

Vanaf begin dit jaar biedt de VGN Academie ook leertrajecten aan voor cursisten met een beperking. Inmiddels gaan 32 zorgorganisaties van dit aanbod gebruikmaken. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

De VGN Academie voor Professionaliteit vierde vorig jaar haar vijfjarig bestaan. Een uitbreiding met een Academie voor Zelfstandigheid is een prachtig verjaardagscadeau. Alle zorgprofessionals, verwanten, vrijwilligers én cursisten met een beperking kunnen zich nu ontwikkelen en levenslang leren bij één en dezelfde Academie.Benoeming directeur VGN Academie

De VGN Academie groeide de afgelopen vijf jaar van 29 naar 72 deelnemende organisaties en inmiddels bestaat de leercontent uit honderden online leereenheden. Vanaf dit jaar komt daar een groot aantal online cursussen bij voor mensen met een beperking via de Academie voor Zelfstandigheid 2.0. Hier gaan nog eens 32 organisaties gebruik van maken. De VGN Academie groeit en dat vraagt om een toekomstbestendige aansturing. Paul Westmeijer leidde de VGN Academie sinds de start als interimmanager en is door het bestuur gevraagd om in dienst te treden als directeur.
Het bestuur wenst Paul en het team van de VGN Academie veel succes en samen met alle deelnemende organisaties bouwen we verder aan praktisch toepasbare online leertrajecten voor zorgprofessionals, mensen met een beperking, verwanten en vrijwilligers in de gehandicaptensector.

Paul Westmeijer benoemd tot directeur van de VGN Academie

(Foto: Vincent Boon)

Nieuwe leertrajecten januari 2023

We starten het nieuwe jaar 2023 met twee nieuwe leertrajecten in onze catalogus:

Psychische stoornissen en trauma

Sensorische informatieverwerking

Ook deze leertrajecten zijn weer ontwikkeld in een mooie samenwerking met de redactieraden, de ontwikkelbureaus en de VGN Academie.

In de catalogus vind je meer informatie en ook online presentaties over deze leertrajecten.

De leertrajecten zijn nu voor deelnemers te bestellen in de shop.ROC Gilde Opleidingen en de leertrajecten van de VGN Academie

Moniek Willems is onderwijskundige bij ROC Gilde Opleidingen (Roermond) en in die functie onder andere adviserend voor de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs. Gilde Opleidingen neemt, als één van de drie ROC’s, sinds 2021 deel aan de VGN Academie. Zij vertelt waarom en hoe Gilze Opleidingen gebruik maakt van de leertrajecten van de VGN Academie.


Lees verder

Nieuwsbrief nr. 11 - december 2022 nu te lezen

Klik hier om deze en eerdere nieuwsbrieven te lezen. Klik hier om deze en eerdere nieuwsbrieven te lezen.

In dit nummer o.a.:

 • Ontwikkelagenda 23-24
 • Academie voor zelfstandigheid 2.0
 • Interview met Moniek Willems van ROC Gilde

en nog veel meer nieuws.

Wil je de nieuwsbrief graag automatisch in je mailbox krijgen? Of een collega aanmelden voor de nieuwsbrief?
Geef het door via info@vgnacademie.nl (naam en e-mailadres). Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan altijd.

Eerste contracten Academie voor Zelfstandigheid 2.0 getekend


Voor een goede plek in de samenleving is het belangrijk dat mensen zich hun hele leven lang kunnen ontwikkelen. Voor mensen met een beperking is dit nu (nog) niet vanzelfsprekend. Standaard opleidingen en cursussen passen slecht bij hun ontwikkelingsvermogen. Maar met op maat gemaakte en praktische leertrajecten, blijken mensen met een beperking zich veel verder te ontwikkelen dan gedacht. Daarom verenigen zorgorganisaties zich in de Academie voor Zelfstandigheid 2.0 (AvZ 2.0) om zoveel mogelijk mensen met een beperking de kans te geven te groeien. De eerste contracten zijn getekend. In dit artikel lees je er meer over en in deze video leggen deelnemers aan AvZ 2.0 uit waarom zij getekend hebben.

De top tien van de VGN Academie

De uitslag van de verkiezing van onze ontwikkelagenda is bekend! De leden van de VGN Academie konden stemmen op een lange lijst met relevante onderwerpen voor nieuwe leertrajecten. In 2023/2024 worden de volgende e-learnings ontwikkeld:

1.     Persoonlijk leiderschap
2.    De veranderende rol van de zorgprofessional
3.    Methodiek voor Autisme
4.    Gezinsproblematiek
5.    Ethisch handelen
6.    Rouwverwerking
7.    Digitalisering en technologie in de zorg
8.    Werkbegeleiding van leerlingen en stagiaires
9.    Suïcidepreventie
10.  Teamontwikkeling

Filmen voor autisme

De leertrajecten van de VGN Academie worden geregeld herzien om de nieuwste inzichten en ervaringen erin te verwerken. Op dit moment wordt het leertraject Autisme, een van de al langer bestaande leertrajecten, grondig vernieuwd.

Ook zijn hiervoor nieuwe opnames gemaakt, waarin ervaringen worden uitgewisseld rondom autisme door ervaringsdeskundigen van 's Heeren Loo en andere betrokkenen. Een leerzame en leuke filmdag, waarvan de resultaten binnenkort zichtbaar zullen zijn in het hernieuwde leertraject Autisme.


Lidewij Zwart:ervaringsverhaal van Nedereind

Zorgorganisatie Nedereind is dit jaar deelnemer aan de VGN Academie geworden. En ze hebben iets te vertellen als het over de leertrajecten van VGN Academie gaat.

‘We zijn een kleine instelling voor cliënten met LVB en psychische problemen,’ zegt Lidewij Zwart. Lidewij is orthopedagoog, ze adviseert, werkt in de praktijk en is verantwoordelijk voor leren en ontwikkelen. Nedereind is een relatief kleine instelling met 24 medewerkers, maar kent net als iedere instelling in de gehandicaptenzorg de grote uitdagingen in het werven en opleiden van medewerkers. ‘We richten ons op gediplomeerde beroepskrachten én steeds meer op mensen die niet opgeleid zijn.’ Nedereind zoekt naar manieren om enthousiaste mensen zonder ervaring bekwaam te maken. Zij-instromers volgen niet meer een hele beroepsopleiding, maar korte modulen voor onder andere verplichte scholing én de spoedcursussen van de VGN Academie. Lidewij vindt de spoedcursussen een goeie mix van kennis over de doelgroep en vaardigheden die je in het werk nodig hebt. Daarnaast maakt zij klasjes voor de bijscholing van alle medewerkers, dus voor zowel zij-instromers als geschoolde en ervaren medewerkers. ‘We gebruiken daarbij veel content van de VGN Academie,’ zegt ze. ‘En het leuke is dat zowel zij-instromers zonder ervaring als MBO- en HBO-geschoolden zeggen veel aan de leertrajecten te hebben. We denken vaak dat mensen met een beroepsopleiding klaar zijn, maar ze zijn net zo blij met de specifieke kennis die de VGN Academie aanbiedt’.


Lidewij Zwart: ‘Ik ben er zelf bij als mensen een bouwsteen doorlopen om toelichting te geven en het gesprek te voeren over de relatie met de praktijk.’

Lidewij is dus spin in het web en dat heeft voordelen: ‘Ik ken de cliënten, ik weet waar uitdagingen liggen en ik ken de medewerkers. Behalve dat ik de spoedcursussen inzet, kijk ik gericht naar de onderwerpen die op dat moment spelen en vraag collega’s dan bouwstenen te doorlopen. Vaak ben ik er zelf bij om toelichting te geven en het gesprek te voeren over de relatie met de praktijk. Dat is het voordeel van een kleine organisatie. Ik vind het heel leuk om nu via het regio-overleg gebruik te kunnen maken van de kennis van opleidingsadviseurs van de grotere instellingen. En misschien leidt dat ook tot samenwerken bij opleiden. Dat zou mooi zijn.’

Lees ook het ervaringsverhaal van  Zekere Basis op de website van ZorgPad Professional

Nieuwe organisaties aangesloten

Vijf organisaties hebben zich dit jaar aangemeld bij de VGN Academie:
    •    ROC Mondriaan
    •    Severinus
    •    Zorggroep de Stellingwerven
    •    Zorggroep Achterhoek
    •    Stichting ’t Huus
We heten de nieuwe deelnemers van harte welkom!

Nieuwsbrief nr. 10 - oktober 2022 nu te lezen

Klik hier om deze en eerdere nieuwsbrieven te lezen.

In dit nummer o.a.:

 • Regiobijeenkomsten
 • Evaluatietool beschikbaar voor alle deelnemers
 • Ervaringsverhaal: interview met Lidewij Zwart (Nedereind)

en nog veel meer nieuws.

Wil je de nieuwsbrief graag automatisch in je mailbox krijgen? Of een collega aanmelden voor de nieuwsbrief?
Geef het door via info@vgnacademie.nl (naam en e-mailadres). Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan altijd.

Onderwijslab

Hoe leren zorgprofessionals het liefst? Dat wilden we weten van eindgebruikers (begeleiders, functioneel beheerders, trainers en opleidingskundigen). Uit het hele land kwamen ze op 22 juni samen in de Sint Janskerk in Utrecht. In een heus onderwijslaboratorium gingen ze aan de slag met verschillende bouwstenen onder begeleiding van ontwikkelpartner Blend leren en Gert en Saskia van de VGN Academie. Met gerichte opdrachten probeerden ze de leercontent uit en werden ze bevraagd op hun leerervaringen.


Plaats van handelen: Sint Janskerk te Utrecht

We leerden minstens tien lessen:

 • Maak de bouwstenen niet te groot, maximaal 30 minuten.
 • Wees terughoudend met ‘stopwatches’, dat zet het leren onnodig onder druk.
 • Gebruik bij een podcast een neutrale stem en houd het kort.
 • Maak in filmpjes gebruik van ‘echte mensen’ en ervaringsdeskundigen in plaats van acteurs.
 • Zet creatieve werkvormen in, zoals een game of een interactieve casus met voice-over.
 • Gebruik zo min mogelijk tekst.
 • Vermijd een kinderachtige illustratiestijl in animaties en afbeeldingen.
 • Ontwikkel meer teamopdrachten, die worden zeer gewaardeerd.
 • Maak extra ondersteuningsmateriaal om een blended training vorm te kunnen geven, zoals de instructievideo en workshops bij nieuw leertrajecten.
 • Complimenteer de ontwikkelpartners van de VGN Academie met de nieuwe templates. Ze zijn mooi, geven rust en zijn daarmee effectiever.

Nieuwe leertrajecten zomer 2022


Deze zomer hebben wij  drie nieuwe leertrajecten toegevoegd aan onze catalogus:

 • Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG)
 • Mediawijsheid
 • Attitude

De leertrajecten zijn ontwikkeld in een mooie samenwerking met de redactieraden, de ontwikkelbureaus en de VGN Academie. En ze zijn gemaakt in de nieuwe templates! De leertrajecten Attitude, MVG en Mediawijsheid staan voor deelnemers in de shop. Voor het leertraject MVG is een accreditatietoets ontwikkeld. 

Deelnemersraad 19 mei 2022


Op 19 mei 2022 organiseerde de VGN Academie voor het eerst sinds twee jaar weer een deelnemersraad op locatie, dit keer in theater Aan de Slinger in Houten. Het was een inspirerende ontmoeting over vakmanschap tussen leerspecialisten en (HR) adviseurs van organisaties en scholen in de gehandicaptenzorg die deelnemer zijn aan de VGN academie en degenen die samen met hen de leertrajecten ontwikkelen. De online leertrajecten van de VGN Academie gaan over alle aspecten van vakmanschap, onder andere over kennis van handicaps, methodisch werken, mediawijsheid of medische alertheid voor agogisch opgeleiden. Het zijn inmiddels tientallen leertrajecten. Er werd onderling uitgewisseld over het leren in kleine en grote organisaties en over de manier waarop de leertrajecten van de VGN academie daarbij ondersteunen. Dicht bij de praktijk en maatwerk voor iedere vraag of organisatie, dat is het ontwikkelprincipe. Gastspreekster Marie Louise Kok (specialist op het gebied van online communicatie) inspireerde met voorbeelden van leerinnovaties, onder andere microlearning, om de toegankelijkheid, het plezier in leren en het leerresultaat te vergroten. Daarop ontwikkelt de VGN academie door.


VGN Academie viert eerste lustrum

Vijf jaar geleden namen een aantal zorgorganisaties en de VGN het initiatief om een ontwikkelcollectief voor de productie van online leertrajecten voor de gehandicaptenzorg op te richten. Inmiddels zijn 67 zorgorganisaties en scholen lid van de VGN Academie en zo’n 110.000 zorgprofessionals kunnen onbeperkt gebruik maken van meer dan 350 leereenheden op 25 relevante thema’s als Dagbesteding, Meldcode huiselijk geweld, Wetgeving en Psychopathologie. De zorgorganisaties kunnen ook verwanten en vrijwilligers toegang geven tot de e-learnings, video’s, praktijkopdrachten en andere leermiddelen.

Door samen te ontwikkelen, besparen de leden met elkaar veel geld dat weer aan de zorg besteed kan worden. De VGN Academie is ook een netwerk van opleidingskundige en inhoudelijke experts die tips en trucs uitwisselen over de meest efficiënte manier van leren en ontwikkelen op de werkvloer. Daarnaast wordt samengewerkt met de GGZ Ecademy en de Academie voor Zelfstandigheid. Tot slot worden bij commerciële uitgevers aanvullende leerproducten aangekocht tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden.

In deze video vertellen leden van de VGN Academie over de vele voordelen van deelname.

Samenwerking met Academie voor ZelfstandigheidDe Academie voor Zelfstandigheid biedt (online) cursussen aan voor mensen met een beperking. De afgelopen 12 jaar is veel leercontent ontwikkeld die met behulp van trainingen voor trainers ingezet kan worden door zorgorganisaties. Deze leercontent is zowel gericht op het versterken van de eigen regie, als op werknemers- en vakvaardigheden. In samenwerking met VGN, LFB en VGN Academie hebben Philadelphia, Abrona, Cordaan, Pameijer, Pluryn en ’s Heeren Loo het initiatief tot een doorontwikkeling genomen in een model dat ook voor de VGN Academie succesvol is gebleken.

In dit artikel lees je meer over deze samenwerking en hoe je als zorgorganisatie kunt meedoen aan dit mooie initiatief.

Alle nieuwsbrieven VGN Academie nu te downloaden

We hebben alle nieuwbrieven die we de afgelopen periode hebben uitgegeven, overzichtelijk bij elkaar gezet op onze downloadpagina.  Zo heb je ze altijd bij de hand om ze nog eens terug te lezen, specifieke artikelen op te zoeken of om je in te lezen als je nieuw bent bij de VGN Academie.

Klik hier om naar de downloads te gaan.

Nieuwe leertrajecten in de catalogus!


Onze catalogus is vernieuwd met de volgende leertrajecten:

• Methode LACCS
• Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
• Injecteren en bejegening
• Medische alertheid voor agogisch opgeleiden
• Professioneel rapporteren
• Medicatieveiligheid
• Begeleiding dementerenden

Deze leertrajecten zitten weer vol met praktijkgerichte e-learnings, groepsopdrachten, handvatten, video’s en andere leermiddelen. Meer informatie over de inhoud van deze leertrajecten vind je onder de tab Catalogus van deze website.


Samenwerking GGZ Ecademy en VGN Academie


GGZ Ecademy en de VGN Academie zijn een structurele samenwerking aangegaan. Doel van de samenwerking is om een impuls te geven aan het opleiden binnen de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, kennis rond (coöperatieve samenwerking bij) scholing te delen en elkaars activiteiten te versterken. Lees er alles over in dit artikel.

Webinar

Kijk hier het eerste webinar van de VGN Academie terug. Aan de hand van goede voorbeelden spreken we met ervaringsdeskundigen over hoe je als interne trainer of opleidingsadviseur de online bouwstenen van het leertraject Autisme kunt combineren met bestaande trainingen. Met tips en trucs over het soms weerbarstige proces van leren en ontwikkelen in de praktijk.Deelnemen aan de VGN Academie

Zorgorganisaties en scholen kunnen weer instappen bij de VGN Academie!

Lees in dit interview met Saskia Maring van ’s Heeren Loo en Paul Westmeijer van de VGN Academie alles over de vele voordelen van deelname. En via academie@vgn.nl kun je een informatiedocument opvragen over de voorwaarden.De ambities van de VGN  Academie

De VGN Academie is het nieuwe jaar gestart met de ontwikkeling van nieuwe leertrajecten en met nog veel meer ambities. Lees er over in dit artikel, waarin ook de nieuwe bestuursleden zich voorstellen.Bestuurswisseling

Drie van de vijf bestuurszetels van de VGN Academie zijn onlangs opnieuw ingevuld. Martin Kirchner heeft vanwege zijn nieuwe functie als bestuurder van de ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte het bestuur verlaten. Martin heeft sinds de start van de VGN Academie als bestuursvoorzitter op daadkrachtige en inspirerende wijze leiding gegeven aan de groei van ons ontwikkelcollectief.

Voor de zomer trad Marieke Linnebank (Sherpa) aan als nieuw bestuurslid en vanaf september versterken Mieke Draijer (Alliade) en Erica Fabrie (Middin) het bestuur. Erica neemt het penningmeesterschap op zich en Mieke volgt Martin op als bestuursvoorzitter. Samen met de zittende bestuursleden, Yvonne Heijnen-Kaales (Cordaan) en Aart Bertijn (VGN), gaat het vernieuwde bestuur de VGN Academie verder ontwikkelen als online opleidingspartner voor instellingen in de gehandicaptensector.

Instappen in de VGN Academie weer mogelijk!

Klassikale trainingen organiseren in tijden van corona is lastig. Maar gelukkig zijn er goede online alternatieven om te blijven ontwikkelen als zorgprofessional. Veel organisaties gebruiken al de online leertrajecten van de VGN Academie. Goed nieuws voor VGN-leden die nog niet deelnemen: instappen is nu weer mogelijk! Meer weten? Klik dan hier!

Drie nieuwe leertrajecten beschikbaar!

 • Gehechtheidsproblematiek
 • Leefstijl en Slaap
 • Seksualiteit

  Deze leertrajecten zitten weer vol met praktijkgerichte e-learnings, groepsopdrachten, handvatten, video’s en andere leermiddelen. Daarnaast maken we nu ook gebruik van nieuwe didactische werkvormen, zoals een game, een quiz, een interactieve animatie en podcasts.

  Meer informatie over deze leertrajecten vind je onder de tab Catalogus van deze website.

  Speciale aanbieding voor deelnemers VGN Academie

  Noordhoff Professional biedt, exclusief voor deelnemers aan de VGN Academie, een scherp geprijsd pakket met zeer relevante ZorgPad Professional leerpaden, zoals injecteren, sondevoeding en obesitas aan. De inhoud van het vaste pakket is in overleg met de VGN Academie samengesteld. Een mooi aanbod dat met name kleinere en middelgrote organisaties veel zorggeld kan besparen. Deelnemers aan de VGN Academie profiteren daarnaast van een korting op de licenties van LearnLinq. Lees hier meer over de details van het aanbod.

  Accreditatie door SKJ  SKJ accrediteert vanaf nu ons leertraject Middelengebruik (5 punten). Een speciaal voor deze accreditatie samengesteld leertraject kan geheel online worden gevolgd. Na het slagen voor de toets, kan de cursist het certificaat zelf uploaden via het eigen account bij SKJ. Ook voor onze leertrajecten Verstandelijke Beperking / Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie wordt accreditatie aangevraagd.

  Gratis spoedcursussen


  De VGN Academie heeft drie gratis spoedcursussen gemaakt voor iedereen die tijdens de coronacrisis meehelpt in de zorg. Vrijwilligers, familieleden, zij-instromers of zorgprofessionals die er al een tijdje uit zijn, leren hiermee over de basis van de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking. Er zijn cursussen beschikbaar voor de drie belangrijkste cliëntengroepen vol met aantrekkelijke video’s, animaties en interactieve casussen. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door onze partner Three Ships.

  De spoedcursussen zijn te volgen via zorgklas.vgnacademie.nl


  Een goed en leerzaam 2020 voor iedereen!

  In 2020 zet de VGN Academie het succes van de eerste twee jaar voort. We kijken nog één keer terug op die eerste twee jaar met deze infographic.


  De ontwikkelagenda voor 2020 is bekend

  Vertegenwoordigers van 50 zorginstellingen die deelnemen aan de VGN Academie hebben de ontwikkelagenda voor 2020 vastgesteld. Voor 5 zeer relevante thema’s in de gehandicaptenzorg gaan we weer mooie praktijkgerichte leertrajecten maken.

  De vijf leertrajecten die in 2020 worden ontwikkeld zijn:

  • Seksualiteit; waaronder opvoeding, ontwikkeling, risico’s en kinderwens
  • Gezonde leefstijl, inclusief het belang van slaap
  • EVB/EMB, in combinatie met methode LACCS
  • Observeren en rapporteren, methodisch werken
  • Groepsdynamica; waaronder basisvertrouwen in je team, feedback en verbindende communicatie


  Deelnemersraad VGN Academie op 3 december 2019Deelnemersraad VGN Academie op 3 december 2019

  Werving nieuwe deelnemers VGN Academie succesvol


  De VGN Academie groeit door. 50 Zorginstellingen in de gehandicaptenzorg gaan door met het ontwikkelen, inkopen en ruilen van online leercontent. Daarnaast wisselen de deelnemers kennis uit over het bevorderen van leren en ontwikkelen op de werkvloer. Tweederde van alle zorgprofessionals in de sector werkt bij één van de deelnemers aan de VGN Academie. Opvallend veel kleinere zorginstellingen besloten deel te nemen. Voor hen is het sinds kort mogelijk zonder learningmanagementsysteem (LMS) gebruik te maken van de leercontent. De volgende zorgorganisaties nemen vanaf 2020 deel:

  Abrona, Alliade, Amarant, Amerpoort, ASVZ, Aveleijn, Baalderborg groep, Stichting Breder, Careander, Cavent, Cello, Cordaan, Cosis, De Driestroom, Dichterbij, Esdégé-Reigersdaal, Frion Zorg, Gemiva-SVG Groep, De Hartekamp Groep, ’s Heeren Loo, Het Raamwerk, Humanitas DMH, Ipse de Bruggen, Leekerweide, Lunetzorg, Middin, De Okkernoot, Olmenes, Ons Tweede Thuis, Pameijer, De Passerel, Pergamijn, Pluryn, Prinsenstichting, Reinaerde, Sherpa, Siza, Sprank, Syndion, De Trans, Triade, Vanboeijen, De Waerden, De Witte Hoeve, Wonen Plus, Zekere Basis, De Zeeg, De Zijlen, Zorgwiel en Zuidwester.

  Lees hier verder over de groei van de VGN Academie

  VGN Academie ontwikkelt leertraject Wet zorg en dwang

  Op 1 Januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De VGN Academie ontwikkelt een online leertraject Wzd waarmee zorgprofessionals zich kunnen voorbereiden op alle aspecten van deze wet. Het leertraject zal vanaf half december 2019 exclusief beschikbaar zijn voor deelnemers aan de VGN Academie.

  Meer over de laatste ontwikkelingen rond de wet en alle ondersteunende activiteiten in dit artikel op de website van VGN.

  Drie nieuwe leertrajecten zijn klaar!

  Screenshot uit het leerpakket autisme

  Er zijn drie nieuwe leertrajecten beschikbaar voor deelnemers aan de VGN Academie:

  •           Psychopathologie
  •           Middelengebruik
  •           Autisme

  Deze leertrajecten zitten weer vol met praktijkgerichte e-learnings, groepsopdrachten, handvatten, video’s en andere leermiddelen. Meer informatie over deze leertrajecten vind je onder de tab Catalogus van deze website.

  Succesvolle VGN Academie krijgt vervolg

  Na een succesvol pilotproject van twee jaar gaat de VGN Academie door met het ontwikkelen van hoogwaardige leercontent voor de gehandicaptensector. VGN startte het project begin 2018 met 29 van haar leden. Alle VGN-leden krijgen nu opnieuw een aanbod om deel te nemen aan de VGN Academie. Een mooie kans om gebruik te maken van goede leercontent, een groot netwerk én een aanzienlijk prijsvoordeel van samen ontwikkelen en inkopen.

  Meer informatie over (opnieuw) deelnemen aan de VGN Academie

  Trailers leertrajecten beschikbaar

  Op het youtube-kanaal van de VGN Academie zijn trailers beschikbaar van onze leertrajecten. Hiermee krijg je in minder dan twee minuten een idee waar het leertraject over gaat. Zoals over het leertraject Licht Verstandelijke Beperking. Ga naar:

  Trailers leercontent VGN Academie

  Drie nieuwe leertrajecten

  De VGN Academie heeft drie nieuwe leertrajecten ontwikkeld voor haar leden:

  • Licht verstandelijke beperking
  • Gespreksvaardigheden
  • Verstandelijke beperking basis / ontwikkelingspsychologie
  Onder de tab catalogus op deze site lees je meer over de nieuwe leertrajecten.

  Eerste leertraject is klaar

  Het eerste leertraject van de VGN Academie is klaar. Het gaat over Systeemgericht Werken en is exclusief beschikbaar voor de leden van de VGN Academie. Eén onderdeel van dit mooie leerpakket willen we graag delen. Het is het ervaringsverhaal van Sanne, begeleider van Kevin. Sanne vertelt hoe je samen met verwanten de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking kunt verbeteren.


  Eerste filmdag

  Op een woonlocatie van één van de leden van de VGN Academie werden op 8 augustus 2018 de eerste foto- en videobeelden gemaakt voor het leertraject 'Systeemgericht Werken'. De hele dag werden verschillende casussen geënsceneerd met een tiental acteurs. 

  Een begeleider praat met de ouders.

  Een begeleider praat met ouders

  Planning ontwikkelen leercontent

  In 2018 wordt leercontent ontwikkeld over de volgende thema's:

  • Systeemgericht werken
  • Verstandelijke beperking / ontwikkelingspsychologie
  • Gesprekstechnieken
  • Licht Verstandelijke Beperking

   In 2019 wordt leercontent over de volgende vier thema’s ontwikkeld:

  • Psychiatrie, psychopathologie, psychiatrische ziektebeelden
  • Verslaving alcohol/drugs/gokken
  • Ouder wordende cliënt, dementie, dagbesteding ouderen
  • Autisme
  • Wet Zorg en Dwang

  Alle pakketten met leercontent worden inhoudelijk gedefinieerd en ontwikkeld in redactieraden bestaande uit zo’n 100 deskundigen uit de deelnemende instellingen.

  VGN Academie kiest ontwikkelpartners

  Na een selectieproces waaraan zeven bureaus deelnamen, zijn twee bureaus geselecteerd als ontwikkelpartners: Danae en Blend Leren. Met hen wordt nu één raamovereenkomst opgesteld waarin afspraken worden vastgelegd over o.a. tarieven, eigendomsrechten, gebruikte tools, didactisch model van de te ontwikkelen leercontent.

  Gehandicaptensector start VGN Academie

  Organisaties in de gehandicaptenzorg hebben de handen ineen geslagen om samen digitale leerpakketten te ontwikkelen voor hun medewerkers, vrijwilligers en verwanten. Dinsdag 16 januari hebben ze hiervoor de ‘VGN Academie’ opgericht, waaraan 27 organisaties deelnemen. De komende twee jaar gaan zij leerpakketten ontwikkelen die ieder voor zich kan inpassen in het eigen leeraanbod. VGN-directeur Frank Bluiminck: ‘Door deze samenwerking delen organisaties hun kennis en besparen ze zorggeld!’

  Lees meer