Beschrijving

Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft ruim 20% epilepsie. Naarmate iemands verstandelijke beperking ernstiger is, neem de kans op epilepsie toe. In deze e-learning leer je onder andere wat epilepsie is, wat de verschillende vormen zijn, hoe je moet handelen wanneer iemand een epileptische aanval heeft. Deze e-learning is onderdeel van een praktische cursus.

Deze e-learning bestaat uit 6 bouwstenen:

  1. Inleiding (tijdsinvestering 10 min.)
  2. Basis A (tijdsinvestering 30 min.)
  3. Basis B (tijdsinvestering 30 min.)
  4. Basis C (tijdsinvestering 30 min.)
  5. Casussen (tijdsinvestering naar eigen invulling)
  6. Werkleeropdracht (tijdsinvestering 15 min.)

De e-learning bevat ook een bouwsteen Naslagwerk. Hierin is alle theorie (informatiepagina's) terug te lezen.

Specificaties

Doelgroep De e-learning is bedoeld voor beroepskrachten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Studiebelastingsuren 2 uur.
Technische specificaties SCORM-pakket op basis van HTML5.
Minimale vereisten Leeromgeving waarin een SCORM-pakket kan worden geplaatst en gestart. Recent bijgewerkte internetbrowser zoals Chrome, Firefox of Safari. Mogelijkheid tot afspelen van video met geluid (video is ook ondertiteld). De e-learning is in verband met leesgrootte niet op de telefoon aan te raden.
Bestelinformatie Elke e-learning van Opleidingscentrum Cello is op maat te maken. Op maat wil zeggen aangepast aan de wensen van de organisatie (denk aan kleurstijl, inhoud, media). Neem contact op met Opleidingscentrum Cello om de mogelijkheden te bespreken (tel. 088-3451555).
e-learning in gebruik De e-learning wordt geleverd in de vorm van een SCORM-pakket, om door de besteller in het eigen LMS aan te bieden. Het is niet mogelijk de training via een LTI-koppeling af te nemen. De prijs is eenmalig waarna de e-learning onbeperkt in de organisatie kan worden ingezet.

€ 6.050,00 incl. btw