Beschrijving

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen een verhoogde kans hebben op eet- en drinkproblematiek van verschillend kaliber. Bijvoorbeeld als gevolg van of samenhangend met specifieke syndromen, ernstige lichamelijke beperkingen en ouder worden. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de mensen met een meervoudig complexe beperking tijdens hun leven in meerdere of mindere mate slikproblemen ondervindt. Dit percentage loopt op naarmate de leeftijd stijgt.

Deze e-learning is onderdeel van een praktische cursus die begeleiders inzicht geeft in het eet- en drinkpatroon van hun cliënten. Het helpt hun eet- en drinkproblemen te signaleren en het eten en drinken zo aangenaam en optimaal mogelijk te laten verlopen.

De e-learning bestaat uit 8 bouwstenen:

  1. Inleiding (tijdsinvestering 2 min.)
  2. Casus Bas (tijdsinvestering 10 min.)
  3. Casus Danielle (tijdsinvestering 10 min.)
  4. Casus Esther (tijdsinvestering 10 min.)
  5. Casus Floor (tijdsinvestering 10 min)
  6. Casus Janine(tijdsinvestering 10 min)
  7. Casus Advisering (tijdsinvestering 10 min)
  8. IDDSI (tijdsinvestering 15 min.)

De e-learning bevat ook een bouwsteen Naslagwerk. Hierin is alle theorie (informatiepagina's) terug te lezen.

Specificaties

Doelgroep De e-learning is bedoeld voor beroepskrachten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Studiebelastingsuren 1 uur en 15 min.
Technische specificaties SCORM-pakket op basis van HTML5.
Minimale vereisten Leeromgeving waarin een SCORM-pakket kan worden geplaatst en gestart. Recent bijgewerkte internetbrowser zoals Chrome, Firefox of Safari. Mogelijkheid tot afspelen van video met geluid (video is ook ondertiteld). De e-learning is in verband met leesgrootte niet op de telefoon aan te raden.
Bestelinformatie Elke e-learning van Opleidingscentrum Cello is op maat te maken. Op maat wil zeggen aangepast aan de wensen van de organisatie (denk aan kleurstijl, inhoud, media). Neem contact op met Opleidingscentrum Cello om de mogelijkheden te bespreken (tel. 088-3451555).
e-learning in gebruik De e-learning wordt geleverd in de vorm van een SCORM-pakket, om door de besteller in het eigen LMS aan te bieden. Het is niet mogelijk de training via een LTI-koppeling af te nemen. De prijs is eenmalig waarna de e-learning onbeperkt in de organisatie kan worden ingezet.

€ 6.050,00 incl. btw