• € 1.500,00

  De cliënt veilig vervoeren in de (rolstoel)bus

  In deze e-learning krijgt de cursist belangrijke informatie over het vervoeren van cliënten in een busje. Deze e-learning kan worden gebruikt als voorbereiding op een praktijktraining, als opfris en informatiebron. De code VVR is onderlegger van deze module.
 • € 6.050,00

  De Ontruimer

  In de e-learning komen de basisbeginselen rondom brand, ontruimen en EHBO aan bod. Je leert wat er aan (preventieve) voorzieningen aanwezig is op de werkplek en hoe te handelen bij calamiteiten. Na het theoretische deel wordt er een ontruimingsoefening gehouden op de eigen werklocatie. De e-learning…
 • € 6.050,00

  Diabetes Mellitus

  In deze e-learning wordt ingegaan op wat diabetes (‘suikerziekte’) inhoudt voor de cliënt zelf en voor de omgeving. Waar moet je rekening mee houden in de dagelijkse omgang en het eten? Welke zaken moeten extra worden gecontroleerd? Hoe herken je een ‘hypo’ (te lage bloedsuiker) en wat doe je dan?…
 • € 6.050,00

  Eten en drinken zonder problemen

  Mensen met een verstandelijke beperking kunnen een verhoogde kans hebben op eet- en drinkproblematiek van verschillend kaliber. Bijvoorbeeld als gevolg van of samenhangend met specifieke syndromen, ernstige lichamelijke beperkingen en ouder worden. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de mensen met een…
 • € 6.050,00

  Het gebruik van tilliften

  Er wordt op steeds meer groepen gewerkt met een tillift. Dit komt door de toenemende vergrijzing van cliënten en een toenemende zorgvraag. Ook wordt er vanuit de Arbo beter gelet op het minimaliseren van de fysieke belasting. Deze e-learning is onderdeel van een praktische cursus en bevat…
 • € 1.500,00

  Kennismaking met LACCS

  Het LACCS programma richt zich op het bieden van een goed leven aan iedereen met een EVMB. Het programma geeft je handvatten waarmee je daadwerkelijk het verschil kunt maken. In deze E-learning maak je kennis met het LACCS-huis, het ontwikkelingsdenken en de 5 ontwikkelingsgebieden. Deze module kun…
 • € 6.050,00

  Omgaan met mensen met epilepsie

  Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft ruim 20% epilepsie. Naarmate iemands verstandelijke beperking ernstiger is, neem de kans op epilepsie toe. In deze e-learning leer je onder andere wat epilepsie is, wat de verschillende vormen zijn, hoe je moet handelen wanneer iemand een…
 • € 1.500,00

  Online trainen en vergaderen in Teams

  In de e-learning lopen we bijna alle functies van Teams langs en geven daarbij de belangrijkste aandachtspunten. We gaan eerst in op voorbereidingszaken zoals het uitnodigen en het uploaden van een PowerPointpresentatie. Daarna behandelen we verschillende functies van Teams die je tijdens de…
 • € 1.500,00

  Slaapproblematiek voor mensen met een verstandelijke beperking

  Het resultaat van een slechte of verstoorde slaap kan op den duur grote lichamelijke en/of psychische gezondheidsproblemen veroorzaken. In het ergste geval kunnen specifieke slaapproblemen levensbedreigend zijn. Gezien de grote negatieve invloed van slaapproblemen op de algehele gezondheid van…